שימור ופיתוח

צוות קמ"ט (קצין מטה) ארכיאולוגיה פועל לפיתוח ושימור אתרים ארכיאולוגים בתחומי יישובים ומחוצה להם, כדי להכשירם לביקורים ולקרב את הציבור הרחב לארכאולוגיה.

עבודות שימור נעשו למשל ביישובים: כפר האורנים (בית מרחץ מהתקופה הרומית), עלי (בית חווה מהתקופות הישראלית והפרסית)

וכן באתר עין מבוע בוואדי קלט. בכוונת היחידה להכשיר את האתרים במודיעין עילית (יישוב יהודי מהתקופה שבין המרד הגדול למרד

בר כוכבא), בבית אל (התיישבות מתקופת בית המקדש השני ומהתקופה הביזנטית או תחילת התקופה הערבית הקדומה), בנוקדים

(בית חווה מהתקופה הישראלית), בקריית ארבע (מתחם מהתקופות הרומית והביזנטית), במגדל עוז (כנסייה ביזאנטית), קדומים (יישוב שומרוני מהתקופה ברומית מאוחרת-ביזאנטית), איתמר (יישוב מימי בית שני) ועוד.