אוצרות

ממצאים ארכיאלוגיים המתגלים ונחשפים בחפירות ארכאולוגיות בתחום יהודה ושומרון, וכן כל העתיקות השדודות שהקמ"ט (קצין מטה) תופס, נשמרות במחסני יחידת הקמ"ט (קצין מטה).

 

מחלקת האוצרות של היחידה עורכת רישום, צילום ותיעוד מדעי מלא של כל הממצאים. כמו כן אחראית המחלקה על השאלת עתיקות לתצוגות ולמוזיאונים, ורבים מן הממצאים שהתגלו ביהודה ושומרון מוצגים במוזיאונים כגון מוזיאון ישראל, מוזיאון רוקפלר, מוזיאון השומרוני הטוב, מוזיאון קדם, מוזיאון קרית ארבע ועוד.