חפירות קהילתיות

קמ"ט ארכיאולוגיה מנהל חפירות בשילוב הקהילה באתרים ארכיאולוגיים נבחרים . מטרת הפרויקט לשתף  את תושבי האזור במחקר אתרי המורשת שבקרבת מגוריהם ולחבר אותם באופן מוחשי לאותם אתרים. הפרויקט מתמקד בתלמידי בתי ספר מהיסודי ועד התיכון אך מיועד להתרחב גם לקהל האזרחי הרחב.

הפרויקטים מתקיימים בשיתוף עם המועצות האזוריות , בתי הספר , מחלקת החינוך ומאובטחים על הצבא תחום הבטיחות והלוגיסטיקה מכוסה גם כן ע"י המקמ"ט . הקמ"ט מפיק ומנהל את החפירות באמצעות רכזת חפירות קהילתיות  , את החפירה מוביל ארכיאולוג מטעם הקמ"ט המקיים את החפירה על פי כל כללי המחקר המדעי המקובלים ויחד עם זאת מכשיר את המשתתפים להיות חופרים לכל דבר ועניין .

החפירות הקהילתיות כוללות פן לימודי שמועבר בכיתות ובשטח על מדע הארכיאולוגיה בכלל, על עבודות החפירה, ועל אופי הלימוד והאינדיקציות שהממצאים מספקים לחוקרים.

1/5