מוזיאון ארץ יהודה

מוזיאון ארץ יהודה נמצא קריית ארבע. במוזיאון מוצגים ממצאים שנתגלו בחפירות אתרים בהרי יהודה. הממצאים המוצגים כוללים כלי מתכת, תכשיטים, ראשי חצים וכלי חרס מתקופות הברונזה והברזל, פסיפס שנחשף בארמון המלך הורדוס בהרודיון תחתית וממצאים מתקופת בית שני המשנה והתלמוד. הממצאים מושאלים למוזיאון מידי קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש.

המוזיאון שוכן בבניין המועצה המקומית קריית ארבע


מנהל המוזיאון:  מר דוד גולדמן
טל': 02-9605576

1/3