מידע כללי

יחידת קמ"ט (קצין מטה) ארכיאולוגיה של המנא"ז (מנהל אזרחי) הוקמה בשנת 1967 כדי לפקח על עתיקות ביהודה, שומרון וחבל עזה. היחידה פועלת על פי חוק העתיקות מספר 51 נוסח משולב (צו בדבר חוק העתיקות (יהודה ושומרון) (מספר 1166) התשמ"ו 1986). בראשיתה הייתה היחידה חלק מאגף העתיקות והמוזיאונים של משרד החינוך. ב-1990 הוקמה רשות העתיקות שהחליפה את אגף העתיקות והמוזיאונים, ויחידת הקמ"ט הפכה לגוף עצמאי הפועל במסגרת הארגונית של משרד החינוך והמנהל האזרחי. בשנת 1993, בעקבות הסכם אוסלו, צומצמו רוב תפקידי היחידה לשטחי C בלבד. 

תפקידי היחידה נגזרים מחוק העתיקות והם:

 • להתוות את מדיניות העתיקות באזור.

 • לשמור על העתיקות באתרן, למנוע שוד והרס עתיקות.

 • אכיפה למניעת סחר בעתיקות.

 • מניעת בניה בלתי חוקית באתרי עתיקות, הכשרות קרקע לחקלאות ונטיעות.

 • מתן היתרים ואישורים לעבודות תשתית לגורמים אזרחיים וצבאיים.

 • מתן רישיונות לחפירות וסקרים ארכיאולוגיים למסדות אקדמאיים ומכוני מחקר.

 • ניהול ארכיון מדעי-ארכיאולוגי.

 • רישום ותיעוד ממצאים ארכיאולגיים.

 • ייסוד מוזיאונים, פיתוח אתרים ומקומות היסטוריים לרווחת הציבור.

 • שיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים מהארץ ומחו"ל.

 • שיתוף פעולה עם הרשות הפלשתינית בנושאי שמירה על העתיקות ומניעת סחר ושוד.

 • פרסום מאמרים מדעיים בנושאים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
   

דבר הממונה

יחידת קמ"ט (קצין מטה) ארכאולוגיה אחראית על אכיפת חוק העתיקות באזור יהודה ושומרון בתחום שטח C. אנשי היחידה עוסקים בשני תחומים עיקריים – התחום הסטטוטורי והתחום המדעי. בתחום הסטטוטורי אנו פועלים למנוע שוד וסחר בעתיקות, מפקחים על אתרים, מפתחים אתרים לרווחת הציבור ונותנים רישיונות לחפירות וסקרים ארכיאולוגיים. בתחום המדעי אנו עורכים חפירות וסקרים מדעיים, מפרסמים את תוצאות החפירות, מנהלים את הממצאים, משאילים ממצאי עתיקות לתערוכות ומפקחים על משלחות מדעיות שחופרות בתחום יהודה ושומרון.


נוסף על כך אני רואה חשיבות רבה בשיתוף האוכלוסייה בפעילות ארכאולוגית החושפת את עברה של ארץ ישראל כדי להעמיק את המודעות לשמירה על אתרים ארכאולוגיים והכרת ההיסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל. שיתוף האוכלוסייה נעשה באמצעות שימור ופיתוח של אתרים. אנו מכשירים שבילי גישה ומתקינים שילוט המאפשרים לתושבים ולמבקרים להגיע, לראות וללמוד את תולדות האתרים.


קירוב הציבור לארכאולוגיה נעשה גם בהשתתפות בחפירות עצמן, למשל בשילה, בחוף קלי"ה, בסוסיה, גבעת זאב ובמבואות יריחו, ואנו מקווים להרחיב את תחום הפעילות הזה לאתרים נוספים ולאוכלוסיות יעד אחרות. המשתתפים מתנסים באופן בלתי אמצעי בעבודת הארכיאולוג, בחפירה ובשטיפת חרסים ונחשפים לעבודת המחקר של הארכאולוג. חשיפת הממצאים מעוררת התרגשות רבה מאוד בקרב החופרים וללא ספק מחברת אותם לעבר, ומקנה ערכים של שמירת עתיקות על מנת להעביר גם לדורות הבאים.

אני מקווה שהפעילות המאומצת של כל אנשי היחידה, המוסדות האקדמיים ועבודת המתנדבים תביא לפריחה מדעית ותיירותית של אתרי העתיקות שבתחומי יהודה ושומרון.

חנניה היזמי,


קצין מטה ארכאולוגיה, יו"ש.