חפירות ופיקוח

יחידת קצין מטה ארכיאולוגיה אמונה על שמירת חוק העתיקות בשטחי יו"ש (יהודה ושומרון) ועזה, מאז שנת 1967.

 

מתוקף תפקידה זה מפקחת היחידה על אתרים ארכאולוגים, מבצעת חפירות יזומות וחפירות הצלה, משמרת ומפתחת אתרי עתיקות ומתעדת ממצאים שהתגלו בחפירות או בשוד עתיקות. חפירות נעשו למשל בח' א-טוואני, בנוקדים, בעוג'ה, בעלי ובפצאל.

 

כמו כן נעשו חפירות ארכאולוגיות רבות לאורך קו התפר בעקבות הקמת גדר ההפרדה, בהן חפירת האתר העשיר שלמרגלות ח'רבת ג'בארה .